Styrelsen

Anders de la Rose

Ordförande

070-399 57 67
E-post

Kerstin Andersson

Vice ordförande
070-611 77 01
E-post

Maria Westby

Sekreterare
070-950 60 55

Mats Wahlstedt

Kassör
070-540 49 27

Patrik Seth

Ledamot
076-005 53 65

Lars-Ove Kristiansson

Ledamot

Towe Kling

Suppleant
070-460 72 69

Mattias Press

Suppleant
070-695 44 02

Lena Carlsson

Valberedning

Henrik Grahn

Valberedning

Morgan Nilsson

Revisor

Kåre Johansson

Revisor

Kommitéer

Per-Arne Stark

Ordförande, bankommité

070-824 45 01

Kerstin Andersson

Ordförande, damkommité

070-611 77 01

Madeleine Malmgren

Ordförande, juniorkommité

073-047 35 05

Pierre Klarström

Ordförande, handicapkommité

070-652 13 39

Lennart Gustafsson

Ordförande, handicapkommité

070-663 59 50

Morgan S Nilsson

Ordförande, seniorkommité

Håkan Sjökvist

Ordförande, sponsorkommité

070-551 57 72

Kerstin Andersson

Ordförande, tävlingskommité

070-611 77 01

Vakant

Ordförande, utbildningskommité