Läger

Vårt populära golfläger för 2022 är 13-15 juni med avslutning Teen Cup klubbkval tävling 16 juni.

Lägret pågår måndag – onsdag kl 9-14. Lunch och lägertröja får alla deltagare.

Kostnad 0 kronor