Styrelse och kommittéer

Här kan du se namn och kontaktinformation till vår styrelse och olika kommittéer.
Det är dessa medlemmar som arbetar idéellt inom klubben och gör det möjligt att bedriva och utveckla vår verksamhet mot nya höjder.

Tack till alla som deltar och gör detta möjligt.

Ni är alla välkomna att lämna förslag antingen direkt till styrelsemedlemmar eller ordförande i respektive kommitté på förbättringar för att klubben skall bli än bättre!

Styrelse
Ordförande Anders de la Rose 070-399 57 67 E-post
Vice ordförande Kerstin Andersson 070-611 77 01 E-post
Kassör Mats Wahlstedt 070-5404927  
Sekreterare Maria Westby 070-950 60 55  
Ledamöter Patric Seth 076-005 53 65  
Lars-Ove Kristiansson
Suppleanter Towe Kling 070-460 72 69  
Mattias Press 070-695 44 02  
Valberedning Lena Carlsson
Henrik Grahn
Revisorer Morgan Nilsson
Kåre Johansson
Kommmittér, ordföranden
Bankommitté: Per-Arne Stark 070-824 45 01
Damkommitté Kerstin Andersson 070-611 77 01
Handicapkommitté: Pierre Klarström 070-652 13 39
Lennart Gustafsson 070-663 59 50
Juniorkommitté: Madeleine Malmgren 073-047 35 05
Seniorkommitté: Morgan S Nilsson
Sponsorkommitté Håkan Sjökvist 070-551 57 72
Tävlingskommitté: Kerstin Andersson 070-6117701
Utbildningskommitté: