Styrelse och kommittéer

Här kan du se namn och kontaktinformation till vår styrelse och olika kommittéer.
Det är dessa människor som arbetar idéellt inom klubben och gör det möjligt att bedriva och utveckla vår verksamhet mot nya höjder.

Tack till alla som deltar och gör detta möjligt.

Ni är alla välkomna att lämna förslag antingen direkt till styrelsemedlemmar eller ordförande i respektive kommitté på förbättringar för att klubben skall bli än bättre!

Styrelse
Ordförande Torgny Richardsson 070-541 53 00 E-post
Vice ordförande Tomas Liljestrand 070-561 0175 E-post
Kassör Mats Wahlstedt 070-5404927  
Sekreterare Ann-Catrin Noren Bjärnetoft 070-4940493  
Ledamöter Kerstin Andersson 070-49490493  
Anders de la Rose  070-3995757
Suppleanter Towe Kling 070-460 72 69  
Mattias Press 070-695 44 02  
Valberedning Lena Carlsson
Henrik Grahn
Revisorer Sven-Inge Eriksson
Sten Gustafsson
Kommmittér, ordföranden
Bankommitté: Tomas Liljestrand 070-561 01 75
Damkommitté
Handicapkommitté: Pierre Klarström 070-652 13 39
Lennart Gustafsson 070-663 59 50
Juniorkommitté: Madeleine Malmgren 073-047 35 05
Seniorkommitté: Morgan S Nilsson
Sponsorkommitté Håkan Sjökvist 070-551 57 72
Tävlingskommitté: Kerstin Andersson 070-6117701
Utbildningskommitté: David Jonsson 073-5114130