Vårt populära golfläger för 2019 är 17-19 juni med avslutning Teen Cup klubbkval tävling 20 juni.

Lägret pågår måndag – onsdag kl 9-14. Lunch och lägertröja får alla deltagare.

Kostnad 0 kronor