Vårt populära golfläger för 2018 är 11-13 juni med avlutning Skandia Cup tävling 14 juni.

Lägret pågår måndag – onsdag kl 9-14. Lunch och lägertröja får alla deltagare.

Kostnad 0 kronor