Under sen sommaren grävde vi ur våra vattenhinder på hål 2 och 17.

Se vilket snyggt resultat det blev!