Dammen vid tee på hål 13 har grävts ur och breddats. Detta för att få en större vatten reservoar i framtiden.