Välkommen till Värmlandsserien för D50

Spelform, 18 hål slaggolf

Rullande start kl 10.00 från hål 1